Reality Check!

Turning great ideas into great business by injecting customer insight.

Våra erbjudanden.

Vem är egentligen människan bakom plånboken? Vet du vem som är din kund? Vad vet du om hennes liv, behov och förväntningar på dig? Lever du upp till ditt varumärke? Går dina anställda i takt med dina kunder och ditt varumärke?

RealityCheck Consulting erbjuder en rad kraftfulla, enkla och kostnadseffektiva tjänster som ger växande små och medelstora företag svar på centrala frågor som dessa. Vi hjälper dig ta pulsen på dina kunder, anställda, partners och andra intressenter.

Här några exempel på vad vi kan hjälpa dig med. Vi anpassar dock våra erbjudanden efter våra kunders konkreta behov och förutsättningar. Kontakta oss gärna och berätta vilka dina behov är och hur vi skulle kunna hjälpa dig: stefan.ryden@reality-check.se

RealityCheck One: En bastjänst som pekar ut och förklarar nyckelfrågeställningar hos dina kunder i enkla men konkreta termer.

 • Kvantitativ enkät bland egna kunder med upp till åtta frågeställningar.
 • Två uppföljande djupintervjuer med utvalda respondenter.
 • Analys/rekommendation med dokumentation i PPT
 • Introduktion och presentation per telefon.

RealityCheck Plus: En utökad genomlysning av dina kunder som i större detalj beskriver och förklarar mer komplexa frågeställningar.

 • Kvantitativ enkät bland egna kunder med upp till fjorton frågeställningar.
 • Upp till fyra uppföljande djupintervjuer med utvalda respondenter.
 • Analys/rekommendation med dokumentation i PPT
 • Introduktion och presentation altereras live/telefon.

RealityCheck Global: En effektiv avstämning av kritiska frågeställningar inte bara för dina kunder utan också nyckelgrupper utanför din kundkrets eller nuvarande intressenter.

 • Kvantitativ enkät bland kunder och/eller externa respondenter med upp till fjorton frågeställningar.
 • Upp till sex uppföljande djupintervjuer med utvalda respondenter.
 • Analys/rekommendation med dokumentation i PPT
 • Introduktion och presentation altereras live/telefon.