Reality Check!

Turning great ideas into great business by injecting customer insight.

Miljoner nya kunder vill köpa. Ingen som har något att sälja.

Våren 2006 presenterade vi ett projekt som fick det något missvisande namnet ”Morgondagens båtliv¨- eftersom det i allra högsta grad berör dagens båtliv. Eller det som skulle kunna bli ett helt nytt, större och utvecklat båtliv. På initiativ av Stockholmsmässans båtmässor, och med stöd av branschorganisationen Sweboat, studerade vi möjligheterna att expandera ”båtlivet” utanför den sedan länge etablerade fritidsbåtbranschen. Slutsatserna var tydliga och omvälvande: Det finns bokstavligen miljoner svenskar som önskar att de kunde ta del av båtlivet men de hittar ingen väg in som passar dem. Haken för den etablerade båtbranschen är att dessa nya potentiella kunder ser radikalt annorlunda ut jämfört med de kunder man är van vid. För att ta vara på denna tillväxtpotential måste branschen ta fram nya erbjudanden och hitta nya marknadsföringskanaler.

Läs mer om projektet här Morgondagens Batliv Del 1 (2006).

2010 följde vi upp med ”Morgondagens båtliv 2: Nytänkarna” som fokuserar på sex företag som antagit utmaningen och gått sin egen väg. Mer om detta i en separat posting här intill.

tis, september 28 2010 » Reality checks

Kommentera