Reality Check!

Turning great ideas into great business by injecting customer insight.

RealityCheck på Kustkonferensen 2011.

I samband med Båtmässan i Göteborg arrangerade Västsvenska Turistrådet och Sweboat den 19/2 Kustkonferensen, ett årligen återkommande arrangemang som samlar stora delar av dens svenska båt- och båtturistbranschen . Årets tema var ”Kund i sikte” och diskussionerna kretsade kring kommunikation, trender, nya marknader och kunder. Stefan Rydén på RealityCheck Consulting presenterade delar av projektet Morgondagens Båtliv 2: Nytänkarna och pekade bl a på ett antal gemensamma drag hos de intervjuade ”nytänkarna”:

  • Insikt om nya behov, vilja att skapa nytt och bättre.
  • Ifrågasätter, öppen för självkritik och ”högt i tak”.
  • Engagerat ledarskap med tydliga visioner och uthållighet.

mån, februari 28 2011 » Events, Opinions & observations, Reality checks

Kommentera