Reality Check!

Turning great ideas into great business by injecting customer insight.

Vad ska vi göra när alla kan göra allt?

Häromveckan hade den svenska besöksnäringen en av sina högtidsstunder i form av RTS Turistgala där nya och gamla förmågor fick visa upp sig och bli belönade. Under dagen hölls även ett antal föredrag och ett av de mest tankvärda var Troed Troedssons briljanta inledningsanförande. Har du inte hört det så hittar du det här.

Troeds enkla tes är att hur duktiga vi än börjar bli i svensk besöksnäring (trots att vi kom igång långt efter de stora turistländerna) så gäller samma kommersiella sanningar även i denna bransch.En av de viktigaste är att ”alla kan allt”. Hur gärna vi än önskar så är det extremt få som långsiktigt kan erbjuda något helt unikt och icke-utbytbart. Det spelar nästan ingen roll hur mycket tid, pengar och energi vi lägger ner i vår produkt eller tjänst, det finns alltid någon i världen som kan göra samma sak – ofta bättre och gärna billigare. Om vi skall kunna överleva i en marknad där alla kan göra allt måste vi helt enkelt bli mer omtyckta än dom andra. Ungefär som BMW är lite mer omtyckt än Volvo, eller Apple är lite mer omtyckt än Nokia. Men hur lyckas man med det? Det finns egentligen bara ett sätt, och det är att komma närmare våra kunder, menar Troed. Det är ju dom som vi vill ska tycka om oss och dom vet också hur saker och ting borde vara, för att de skall tycka riktigt mycket om oss.

Sen vet vi vad vi borde göra, när alla kan göra allt.

tor, november 4 2010 » Opinions & observations

Kommentera